آخرین محصولات

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

600,000 تومان

600,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

700,000 تومان

700,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

2,000,000 تومان

2,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: درفک ( سهیل بشیری )

این عکس از کوههای محله ی درفک از مناطق زیبای استان گیلان گرفته شده است

قیمت فروش:

500,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

200,000 تومان

200,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

1,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

700,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

250,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

250,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

250,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

250,000 تومان

 

 

عنوان اثر: تولستوی ( فریبرز نوری )

مداد و قلم گرافیک روی کاغذ طراحی

قیمت فروش:

500,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: بزرگوار ( شقایق احمدیان )

سایز اثر 150.150 میکس مدیا بر روی بوم دیپ امضا گوشه تابلو بر روی حاشیه و پشت بوم

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

10,000,000 تومان

10,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

4,500,000 تومان

4,500,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,000,000 تومان

3,000,000 تومان

به پایان رسید

سه شنبه,۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: از مجموعه کژدم شماره 2 ( نرگس اسدزاده )

این اثر برگرفته از سنبل ها و اسطوره های کهن ایرانی و فرهنگ دیرینه ی سرزمین مادریمان دارد . فضای موهوم کار نشان از بی زمانی و بی مکانی و اشاره به ناکجا آبادی دارد که ممکن است در هر جای هستی به ظهور بنشیند . متریال اثر ترکیب مواد می باشد . اندازه...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,000,000 تومان

3,100,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: از مجموعه کژدم شماره 1 ( نرگس اسدزاده )

این اثر برگرفته از سنبل ها و اسطوره های کهن ایرانی و فرهنگ دیرینه ی سرزمین مادریمان دارد . فضای موهوم کار نشان از بی زمانی و بی مکانی و اشاره به ناکجا آبادی دارد که ممکن است در هر جای هستی به ظهور بنشیند . متریال اثر ترکیب مواد می باشد . اندازه...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,000,000 تومان

3,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: منظره 4 ( الناز مالکی )

تکنیک رنگ روغن روی بوم

قیمت فروش:

650,000 تومان

 

 

عنوان اثر: منظره 3 ( الناز مالکی )

تکنیک رنگ روغن روی بوم

قیمت فروش:

350,000 تومان

 

 

عنوان اثر: منظره 2 ( الناز مالکی )

تکنیک رنگ روغن روی بوم

قیمت فروش:

700,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,000,000 تومان

3,000,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۲۵ دی, ۱۳۹۶ ۱۵:۲۸ ب.ظ

عنوان اثر: ببر ( الناز مالکی )

تکنیک سیاه قلم با کنته سایز 70*50

قیمت فروش:

500,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: فرشته ( مهشید پسندیده )

در خلق این اثر از تکنیک رنگ روغن استفاده شده و در ابعاد 30*30 می باشد

قیمت فروش:

330,000 تومان

 

 

عنوان اثر: فرشته ( مهشید پسندیده )

در خلق این آثار از تکنیک رنگ روغن استفاده شده و در ابعاد 30*30 می باشد

قیمت فروش:

360,000 تومان

 

 

عنوان اثر: انتزاعی ( مهشید پسندیده )

در خلق این اثر از تکنیک اکرولیک استفاده شده و در ابعاد 70*50 می باشد

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

520,000 تومان

550,000 تومان

به پایان رسید

سه شنبه,۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: چهره ( مهشید پسندیده )

در خلق این اثر از تکنیک رنگ روغن استفاده شده و در ابعاد 50*40 می باشد

قیمت فروش:

530,000 تومان

 

 

عنوان اثر: ماهی ( مهشید پسندیده )

در خلق این اثر از تکنیک اکرولیک استفاده شده و در ابعاد 50*40 می باشد .

قیمت فروش:

290,000 تومان

 

 

عنوان اثر: چهره ( مهشید پسندیده )

در خلق این اثر از تکنیک رنگ روغن استفاده شده و در ابعاد 50*40 می باشد

قیمت فروش:

475,000 تومان

 

 

عنوان اثر: گل ( لیلی بهروز )

ابعاد 50*70 .پاستل روی مقوای مخمل

قیمت فروش:

800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: گل گلدان ( مهشید پسندیده )

در خلق این اثر از رنگ روغن استفاده شده و در ابعاد 50*40 می باشد

قیمت فروش:

430,000 تومان

 

 

عنوان اثر: انتزاعی ( مهشید پسندیده )

در خلق این اثر از اکرولیک استفاده شده و در ابعاد 70*50 می باشد

قیمت فروش:

380,000 تومان

 

 

عنوان اثر: مادر ( مهشید پسندیده )

در خلق این اثر از تکنیک اکرولیک استفاده شده و در سبک انتزاعی و در ابعاد 100*100 می باشد.

قیمت فروش:

480,000 تومان

 

 

عنوان اثر: ستاره دریایی ( مهشید پسندیده )

در خلق این اثر از تکنیک رنگ روغن استفاده شده و در ابعاد 100*100 می باشد

قیمت فروش:

450,000 تومان

 

 

عنوان اثر: مرجان دریایی ( مهشید پسندیده )

در خلق این اثر از تکنیک رنگ روغن استفاده شده و ابعاد ان 100*100 می باشد

قیمت فروش:

350,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص ( مهسا جولاییان )

رنگ روغن سبک رئال سایز 100*70

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

2,750,000 تومان

2,750,000 تومان

به پایان رسید

سه شنبه,۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: مهر مادری ( مهسا جولاییان )

رنگ روغن سبک رئال سایز 50*70

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

270,000 تومان

270,000 تومان

به پایان رسید

سه شنبه,۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

700,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: گل و مرغ ( شهلا خسروانجم )

نقاشی گل و مرغ و ماندلا برروی مقوا

قیمت فروش:

500,000 تومان

 

 

عنوان اثر: ققنوس ( شهلا خسروانجم )

نقاشی برروی چوب - مینیاتور نوین

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: زمان ( Behzad kamran )

تكنيك تلفيقي؛ گواش، راپيد

قیمت فروش:

150,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

150,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: دلخوشي ( Behzad kamran )

نقاشي روي پارچه؛ اكولين

قیمت فروش:

250,000 تومان

 

 

عنوان اثر: تفاهم ( Behzad kamran )

تكنيك تلفيقي؛ اكولين و راپيد

قیمت فروش:

150,000 تومان

 

 

عنوان اثر: دریچه ی عشق ( الهام نجومی )

این عکس در موزه نگارستان گرفته شده است.

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

200,000 تومان

200,000 تومان

به پایان رسید

جمعه,۱۱ خرداد, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: حیاط عشق ( الهام نجومی )

این عکس در موزه گرفته شده

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

200,000 تومان

200,000 تومان

به پایان رسید

جمعه,۱۱ خرداد, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,300,000 تومان

1,300,000 تومان

به پایان رسید

جمعه,۱۱ خرداد, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: عشق است بر آسمان پریدن ( الهام نجومی )

این عکس در بازار بزرگ تهران گرفته شده است.

قیمت فروش:

200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: نگاه او ( Tayebeh Arabian )

تکنیک: آکرولیک ابعاد: 100x80

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

150,000 تومان

400,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: روح زن ( Tayebeh Arabian )

تلنیک: آکرولیک ابعاد: 100x100

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: گاری علوفه ( طیبه عربیان )

یکی از کپی کارهای جان کانستابل، نقاش سبک رومانیک است ابعاد: 50x70

قیمت فروش:

450,000 تومان

 

 

عنوان اثر: نوازنده ( صوفی فیروزی )

استاد فرهنگ شریف تکنیک کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 50*70

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: بازمانده ( صوفی فیروزی )

تکنیک:کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 60*40

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: کودکی ( صوفی فیروزی )

تکنیک : کنته روی مقوا ابعاد : 40*60

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص در باد ( صوفی فیروزی )

تکنیک : رنگ روغن روی مقوا ابعاد : 40*60

قیمت فروش:

800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص در تاریکی ( صوفی فیروزی )

تکنیک : رنگ روغن روی مقوا ابعاد : 45*65

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: نقاب ( صوفی فیروزی )

تکنیک:کنته رنگی روی مقوا ابعاد : 30*40

قیمت فروش:

800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص سرخ ( صوفی فیروزی )

تکنیک : کنته رنگی روی مقوا ابعاد : 30*50

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: درخت حاجت ( صوفی فیروزی )

تکنیک: کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 50*70

قیمت فروش:

1,300,000 تومان

 

 

عنوان اثر: حسرت ( صوفی فیروزی )

تکنیک اثر کنته روی مقوای رنگی ابعاد 50*70

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

250,000 تومان

300,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۰۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: رنگ رویا ( سعید قاسمی )

آبرنگ به ابعاد 50*70 با تکنیک خیس در خیس

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

300,000 تومان

1,050,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۰۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: بمب ( مملی دریا )

هیچ توضیح خاصی ندارد!

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: سرو ناز ( لیلی دریادار )

رنگ و روغن روی بوم ۵۰ در ۹۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: متروکه ( محمدرضا حیدری )

آبرنگ ۱۳۰ در ۸۰ سانتیمتر همراه با قاب

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

1,207,827 تومان

به پایان رسید

جمعه,۱۱ خرداد, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: نوروز ( بامداد احمدپور )

رنگ و روغن روی بوم ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

1,490,000 تومان

 

 

عنوان اثر: بز ایرانی ( صدف احمدی )

رنگ آکرلیک روی بوم ۱۱۰ در ۸۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: سرخ مشق ( محمد ثقفی )

رنگ و روغن روی بوم ۱۱۰ در ۵۰ سانت بدون قاب

قیمت فروش:

790,000 تومان

 

 

عنوان اثر: عاشقانه ( مرتضی فرشباف )

رنگ و روغن روی بوم ۷۰ در ۱۱۰ سانت با قاب زینتی

قیمت فروش:

1,100,000 تومان

 

 

عنوان اثر: شکارگاه ( مهسا ابراهیم زادگان )

رنگ و روغن روی بوم ۱۰۰ در ۷۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

990,000 تومان