Profile image example
علیرضا عظیمیان

هنرمند

درباره هنرمند

تالیف- عکاسی

آثار هنری

عنوان اثر: غروب ( علیرضا عظیمیان )

غزوب تماشایی در بام ایران (شهر بیجار)

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

100,000 تومان

100,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ