Profile image example
زهرا كشفي

هنرمند

درباره هنرمند

دانشجوي رشته هنر معرف : محمد علي گودرزي

آثار هنری

عنوان اثر: دختر بومی ( زهرا كشفي )

نقاشی روی جیر با فونته

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,200,000 تومان

1,200,000 تومان

به پایان رسید

چهارشنبه,۱۱ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

12,000,000 تومان