Profile image example
سعید قاسمی

هنرمند

درباره هنرمند

بیوگرافی تعریف نشده است

آثار هنری

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

250,000 تومان

300,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۰۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: رنگ رویا ( سعید قاسمی )

آبرنگ به ابعاد 50*70 با تکنیک خیس در خیس

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

300,000 تومان

1,050,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۰۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ