نرگس اسدزاده ( ایرانی - 1356 )

از مجموعه کژدم شماره 2

3,000,000 تومان

3,100,000 تومان
-

به پایان رسید

Sunday, 01 April, 2018 00:00 am (Est)

توضیحات (شماره آیتم: 1516030436)

این اثر برگرفته از سنبل ها و اسطوره های کهن ایرانی و فرهنگ دیرینه ی سرزمین مادریمان دارد . فضای موهوم کار نشان از بی زمانی و بی مکانی و اشاره به ناکجا آبادی دارد که ممکن است در هر جای هستی به ظهور بنشیند . متریال اثر ترکیب مواد می باشد . اندازه ی کار 60 * 40 می باشد .

کاتالوگ آثار هنری >

گزارش وضعیت >

اطلاعات ارسال >

سیاست پرداخت و حمل و نقل >