ثمین دودانگه ( ایرانی - 1371 )

آرت بوک

175,000 تومان

175,000 تومان
ندارد

به پایان رسید

Thursday, 01 March, 2018 00:00 am (Est)

توضیحات (شماره آیتم: 1516044406)

چاپ فلز می باشد. تکنیک کار چاپ اچینگ و اکواتینت می باشد. 16 کلیشه چاپ شده با موضوع درخت

کاتالوگ آثار هنری >

گزارش وضعیت >

اطلاعات ارسال >

سیاست پرداخت و حمل و نقل >