علی تاجیک ( ایران - 1367 )

روستا
2,100,000 تومان

توضیحات (شماره آیتم: 3365466902911503141669)

رنگ و روغن روی بوم ۱2۰ در ۷۰ سانتیمتر همراه با قاب مشکی ساده

کاتالوگ آثار هنری >

گزارش وضعیت >

اطلاعات ارسال >

سیاست پرداخت و حمل و نقل >