صوفی فیروزی ( ایران - 1360 )

حسرت
1,800,000 تومان

توضیحات (شماره آیتم: 1511522550)

تکنیک اثر کنته روی مقوای رنگی ابعاد 50*70

کاتالوگ آثار هنری >

گزارش وضعیت >

اطلاعات ارسال >

سیاست پرداخت و حمل و نقل >