علی ولی زاده ( ایران - 74 )

نگاه

900,000 تومان

900,000 تومان
-

به پایان رسید

Monday, 01 January, 2018 13:48 pm (Est)

توضیحات (شماره آیتم: 1514801930)

اثر در ابعاد 100*70 به وسیله ذغال و کنته روی مقوا کشیده شده است.

کاتالوگ آثار هنری >

گزارش وضعیت >

اطلاعات ارسال >

سیاست پرداخت و حمل و نقل >