مرتب سازی با
نمایش
223 رکورد

عنوان اثر: نوروز ( بامداد احمدپور )

رنگ و روغن روی بوم ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

1,490,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

250,000 تومان

300,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۰۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: حسرت ( صوفی فیروزی )

تکنیک اثر کنته روی مقوای رنگی ابعاد 50*70

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: درخت حاجت ( صوفی فیروزی )

تکنیک: کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 50*70

قیمت فروش:

1,300,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص سرخ ( صوفی فیروزی )

تکنیک : کنته رنگی روی مقوا ابعاد : 30*50

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: نقاب ( صوفی فیروزی )

تکنیک:کنته رنگی روی مقوا ابعاد : 30*40

قیمت فروش:

800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص در تاریکی ( صوفی فیروزی )

تکنیک : رنگ روغن روی مقوا ابعاد : 45*65

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص در باد ( صوفی فیروزی )

تکنیک : رنگ روغن روی مقوا ابعاد : 40*60

قیمت فروش:

800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: کودکی ( صوفی فیروزی )

تکنیک : کنته روی مقوا ابعاد : 40*60

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: بازمانده ( صوفی فیروزی )

تکنیک:کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 60*40

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: نوازنده ( صوفی فیروزی )

استاد فرهنگ شریف تکنیک کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 50*70

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: گاری علوفه ( طیبه عربیان )

یکی از کپی کارهای جان کانستابل، نقاش سبک رومانیک است ابعاد: 50x70

قیمت فروش:

450,000 تومان

 

 

عنوان اثر: روح زن ( Tayebeh Arabian )

تلنیک: آکرولیک ابعاد: 100x100

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: نگاه او ( Tayebeh Arabian )

تکنیک: آکرولیک ابعاد: 100x80

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

150,000 تومان

400,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: نوای زن ( Tayebeh Arabian )

تکنیک: آکرولیک و مواد ابعاد: 80x80

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

350,000 تومان

350,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: بدون عنوان ( Tayebeh Arabian )

تکنیک: رنگ روغن ابعاد: 60x80

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

350,000 تومان

350,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

12,000,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

450,000 تومان

450,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,300,000 تومان

1,300,000 تومان

به پایان رسید

جمعه,۱۱ خرداد, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: تفاهم ( Behzad kamran )

تكنيك تلفيقي؛ اكولين و راپيد

قیمت فروش:

150,000 تومان

 

 

عنوان اثر: دلخوشي ( Behzad kamran )

نقاشي روي پارچه؛ اكولين

قیمت فروش:

250,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

200,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

150,000 تومان