مرتب سازی با
نمایش
14 رکورد

عنوان اثر: نوروز ( بامداد احمدپور )

رنگ و روغن روی بوم ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

1,490,000 تومان

 

 

عنوان اثر: متروکه ( محمدرضا حیدری )

آبرنگ ۱۳۰ در ۸۰ سانتیمتر همراه با قاب

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

1,207,827 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۱۱ دی, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: سرو ناز ( لیلی دریادار )

رنگ و روغن روی بوم ۵۰ در ۹۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

13,068,999 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۱۱ دی, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: بمب ( مملی دریا )

هیچ توضیح خاصی ندارد!

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

2,100,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۱۱ دی, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: رنگ رویا ( سعید قاسمی )

آبرنگ به ابعاد 50*70 با تکنیک خیس در خیس

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

300,000 تومان

385,564 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۰۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

250,000 تومان

300,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۰۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: حسرت ( صوفی فیروزی )

تکنیک اثر کنته روی مقوای رنگی ابعاد 50*70

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: درخت حاجت ( صوفی فیروزی )

تکنیک: کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 50*70

قیمت فروش:

1,300,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص سرخ ( صوفی فیروزی )

تکنیک : کنته رنگی روی مقوا ابعاد : 30*50

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص در تاریکی ( صوفی فیروزی )

تکنیک : رنگ روغن روی مقوا ابعاد : 45*65

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: گاری علوفه ( طیبه عربیان )

یکی از کپی کارهای جان کانستابل، نقاش سبک رومانیک است ابعاد: 50x70

قیمت فروش:

450,000 تومان