نقاشی و آثار کاغذی

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
222 رکورد
پارسا امامی چشمک

تکنیک مداد A3

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

تانیا شیخ قره شیران دوستی

A3

قیمت فروش:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

سحر سهیلی چشم سلطان

سایز : 70*100 تکنیک : اکرلیک و رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵۵۰,۰۰۰ تومان

۵۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سحر سهیلی شکوفه های گیلاس

سایز :100*100 تکنیک : اکرلیک و رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سحر سهیلی بانوی سرخ پوش

سایز : 70*70 تکنیک : اکرلیک و رنگ روغن اثر دارای قاب می باشد

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

منا شاهسون بغدادی دیوار سنگی

تابلو رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

منا شاهسون بغدادی گل و گلدان

تابلو رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرزانه مرادی فرشته رحمت

منیاتور - تکنیک گواش و آبرنگ

قیمت فروش:

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

فرزانه مرادی سگ و اردک

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرزانه مرادی چهره استاد بیچاره

سیاه قلم

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرزانه مرادی گنجشک

مداد رنگی

قیمت فروش:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

سمیرا لشکری کائنات

کار روی چرم بز اکرلیک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سمیرا لشکری معصومیت

میناتور

قیمت فروش:

۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

سمیرا لشکری روباه

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سمیرا لشکری زن و آهو

مینیاتور

قیمت فروش:

۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

سارا اسماعیلی خواب

سياه قلم

قیمت فروش:

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

سارا اسماعیلی نگاه

مدادرنگى

قیمت فروش:

۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

سارا اسماعیلی زن آفريقايي

كار با خودكار رنگى

قیمت فروش:

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

سارا اسماعیلی ببر

پاستل گچى

قیمت فروش:

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

زهرا اسدزاده دستان پدر

سیاه قلم ابعاد 50*70

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۷۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مریم مکارمی شریفی تکنیک

رنگ روغن-60*40

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مریم مکارمی شریفی شب بارانی

رنگ روغن-70*50

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

عباس خلیلی فر منظره

بدوش شرح

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

عباس خلیلی فر سمند

بدون شرح

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سمیرا لشکری کائنات

کار روی چرم بز اکرلیک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مریم مجدی مسیح

مسیح

قیمت فروش:

۸۵۰,۰۰۰ تومان

 

مریم مجدی بهار

بهار

قیمت فروش:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

مریم مجدی آفتابگردان

آفتابگردان

قیمت فروش:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

سمیرا لشکری زیبا

تابلو

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرزانه مرادی استاد انتظامی

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید