نقاشی و آثار کاغذی

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
222 رکورد
فرزانه مرادی استاد شجریان

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرزانه مرادی زن زحمتکش

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

لیدا شرقی سبد گل

سبد گل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مهسا جولاییان ديوار كاه گلي

رنگ روغن - سبك رئال -سايز50*70

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۳۸۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

محبوبه مهربان لیلی و مجنون

بدون موضوع

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مهدیه النجری سیمرغ

بدون موضوع

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

عباس خلیلی فر سمند

بدون شرح

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرید قایدی قالینی آسمان

اثر نقاشی رنگ روغن

قیمت فروش:

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

سمانه احسانی نیا هنری

ٱثار فوق به علت خاص بودن شرایط هنرمند دارای قیمت خاص میباشند

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مهسا جولاییان مرد گل فروش

تابلو رنگ روغن - سبك رئال ابعاد 100*70

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

تامارا گلزار 037

مدادرنگی

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آرزو شمس بدون شرح

بدون شرح

قیمت فروش:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

تامارا گلزار Start

مدادرنگی

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۷۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

تامارا گلزار A hot Coffee for heart

مدادرنگی

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

یاسمن گلزاری ونجلس

مداد

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فاطمه ستاریان کلبه برفی

استفاده از تکنیک رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۷۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فاطمه ستاریان به سوی او

استفاده از تکنیک رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۷۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

پریسا جمشیدی پائیز

آکرلیک ابعاد 60*90

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فاطمه ستاریان قله برفی

استفاده از تکنیک رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۷۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرید قایدی قالینی مزرعه سبز

گردآوری فرید قایدی ......ا...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرید قایدی قالینی محیا

..........گرد آوری فرید قایدی...... حجت بیات

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبا معمر غم

5کار نقاشی ارایه شد که هرکدام دارای سبک خاص خود می باشند

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۹۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبا معمر گل افتاب گردان

متجلی روح زندگی

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

حسین ابهری ماورای دید

ماورای دید

قیمت فروش:

۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

حسین ابهری فیروزه

فیروزه

قیمت فروش:

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

نوید دایی زاده سواره ها

سواره ها

قیمت فروش:

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

زهرا فلاح نستعلیق

نستعلیق

قیمت فروش:

۶۰۰,۰۰۰ تومان

 

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مهدي نامورمطلق gole bahar

رنگ روغن بر بستر چوب

قیمت فروش:

۴۰۰,۰۰۰ تومان