نقاشی و آثار کاغذی

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
222 رکورد
سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مهدي نامورمطلق دو پرنده

رنگ روغن بر روی چوب

قیمت فروش:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

سونا سیف زاده خیابان

رنگ روغن

قیمت فروش:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

سونا سیف زاده خانه ای در دهکده

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سونا سیف زاده مزرعه

رنگ روغن سبك امپرسيون

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سونا سیف زاده ایستگاه راه آهن

اسكيس آب رنگ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

الناز مالکی درب خانه ما

سایز 100*70 تکنیک رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبیده براتی غم

رئال - رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

الناز مالکی کوچه باغ

سایز 70*90 تکنیک رنگ روغن برجسته کاری شده

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبیده براتی ساحل مادر

رئال - رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

الناز مالکی باغ و رود

سایز 80*100تکنیک رنگ روغن برجسته کاری شده

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبیده براتی به صرف چای

رئال - رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبیده براتی رویا

رئال - رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبیده براتی آشنایی غریب

رئال - رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مریم اخلاق خواه دوست

آبرنگ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مه سيما شكريان شايد دلش مى خواهد همراهش بخنديم ولى ما سرمان گرم است

ابعاد اثر١٠٠.٧٠ اكروليك روى بوم قيمت درج شده به ريال است

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

گل آرا توکلیان صورت و ماه

رنگ روغن

قیمت فروش:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

گل آرا توکلیان غمگین

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

علی ولی زاده گربه سیاه

اندازه خود اثر 50 * 70 - قاب شده .

قیمت فروش:

۷۰۰,۰۰۰ تومان

 

مژده محمدی شکوه فرشته تاریکی

ابعا100*70 رنگ روغن روی بوم

قیمت فروش:

۷۰۰,۰۰۰ تومان

 

مژده محمدی شکوه نقاشی خط طرح سیمرغ

70*100 آبرنگ گواش نقش برجسته

قیمت فروش:

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

مژده محمدی شکوه اسب

آبرنگ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۸۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

بی تا ریحانی جاده بی انتها

ابعاد 70*50 رنگ روغن

قیمت فروش:

۶۰۰,۰۰۰ تومان

 

بی تا ریحانی زندگی

ابعاد 40*60 رنگ روغن

قیمت فروش:

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

بی تا ریحانی کلبه

ابعاد 50*70 رنگ روغن

قیمت فروش:

۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

آزاده قلی نژاد black girl

سایز اثر : 35*25

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آزاده قلی نژاد osean

سایز اثر : 30*25

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید