مرتب سازی با
نمایش
38 رکورد

قیمت فروش:

3,500,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

3,500,000 تومان

 

 

عنوان اثر: عشق است بر آسمان پریدن ( الهام نجومی )

این عکس در بازار بزرگ تهران گرفته شده است.

قیمت فروش:

200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: حیاط عشق ( الهام نجومی )

این عکس در موزه گرفته شده

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

200,000 تومان

200,000 تومان

به پایان رسید

جمعه,۱۱ خرداد, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: دریچه ی عشق ( الهام نجومی )

این عکس در موزه نگارستان گرفته شده است.

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

200,000 تومان

200,000 تومان

به پایان رسید

جمعه,۱۱ خرداد, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: درفک ( سهیل بشیری )

این عکس از کوههای محله ی درفک از مناطق زیبای استان گیلان گرفته شده است

قیمت فروش:

500,000 تومان

 

 

عنوان اثر: غروب ( علیرضا عظیمیان )

غزوب تماشایی در بام ایران (شهر بیجار)

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

100,000 تومان

100,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: بازی با رنگها!!! ( سهیل بشیری )

پاییز هزار رنگ عشق، آرامش، حس وجود خدا در لحظه.

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

700,000 تومان

700,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

350,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

500,000 تومان

500,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

150,000 تومان

150,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

350,000 تومان

350,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

550,000 تومان

550,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

550,000 تومان

550,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

350,000 تومان

350,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

100,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

150,000 تومان

150,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

200,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

100,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

500,000 تومان

500,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

300,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

100,000 تومان

100,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

500,000 تومان

500,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

400,000 تومان

400,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ