عکاسی

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
38 رکورد
صالح اسلامی موید غروب

غروب افتاب ـ شمال ایران

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۵۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

معصومه قربانی مرداب

جنگل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

معصومه قربانی استتار

جنگل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

معصومه قربانی کلبه های بند انگشتی

ترکیه

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

صالح اسلامی موید ترس

جنگل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سهیل بشیری سکوت بی انتها

منطقه ی توریستی تالش گیلان

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سهیل بشیری کلاه فرهنگی رشت

این اثر در بارش برف شهرستان رشت در سال 95 گرفته شده است

قیمت فروش:

۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

سهیل بشیری باران ابر

آتشفشان خاموش درفک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید