مرتب سازی با
نمایش
8 رکورد

عنوان اثر: چاپ اچینگ و آکواتینت ( ثمین دودانگه )

چاپ فلز می باشد تحت عنوان آرت بوک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

150,000 تومان

150,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: آرت بوک ( ثمین دودانگه )

چاپ فلز می باشد. تکنیک کار چاپ اچینگ و اکواتینت می باشد. 16 کلیشه چاپ شده ب...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

175,000 تومان

175,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: چهارگوشه ( تینا دلنوازی )

از مجموعه چهارگوشه ابعاد 100 در 70

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: چهارگوشه ( تینا دلنوازی )

از مجموعه چهارگوشه ابعاد 100 در 70

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: چهارگوشه ( تینا دلنوازی )

از مجموعه چهارگوشه ابعاد 100 در 70

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

350,000 تومان