آثار چاپی و محدود

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
8 رکورد
ثمین دودانگه چاپ اچینگ و آکواتینت

چاپ فلز می باشد تحت عنوان آرت بوک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

ثمین دودانگه آرت بوک

چاپ فلز می باشد. تکنیک کار چاپ اچینگ و اکواتینت می باشد. 16 کلیشه چاپ شده ب...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱۷۵,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

تینا دلنوازی چهارگوشه

از مجموعه چهارگوشه ابعاد 100 در 70

قیمت فروش:

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

تینا دلنوازی چهارگوشه

از مجموعه چهارگوشه ابعاد 100 در 70

قیمت فروش:

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

تینا دلنوازی چهارگوشه

از مجموعه چهارگوشه ابعاد 100 در 70

قیمت فروش:

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

محمد کامران Big Bang Theory

Digital Painting

قیمت فروش:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

محمد کامران شوریدگی

Digital Painting

قیمت فروش:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

محمد کامران هُدهُد

Digital Painting

قیمت فروش:

۳۵۰,۰۰۰ تومان