مرتب سازی با
نمایش
3 رکورد

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

100,000 تومان

100,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: هفت سین ( زهره رنجبرکبوترخانی )

نقاشی وبرجسته کاری روی سرامیک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

300,000 تومان

300,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

100,000 تومان