سایر

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
3 رکورد
زهره رنجبرکبوترخانی نگهبان

اندازه 40*50

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

زهره رنجبرکبوترخانی هفت سین

نقاشی وبرجسته کاری روی سرامیک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آرزو شمس رنگارنگ

رنگارنگ

قیمت فروش:

۱۰۰,۰۰۰ تومان