مرتب سازی با
نمایش
3 رکورد

عنوان اثر: رنگ رویا ( سعید قاسمی )

آبرنگ به ابعاد 50*70 با تکنیک خیس در خیس

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

300,000 تومان

385,564 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۰۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

250,000 تومان

300,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۰۲ بهمن, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: گاری علوفه ( طیبه عربیان )

یکی از کپی کارهای جان کانستابل، نقاش سبک رومانیک است ابعاد: 50x70

قیمت فروش:

450,000 تومان