تا 500,000

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
169 رکورد
فاطمه کاظمی نمین بر فراز ماسوله

عکس سایز: 45*45 تخته شاسی

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فاطمه کاظمی نمین می دل قراره

سایز : 60*40 تخته شاسی

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فاطمه کاظمی نمین تا شقایق هست ...

40*60 تخته شاسی

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سارا اسماعیلی نگاه

مدادرنگى

قیمت فروش:

۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

زهرا اسدزاده دستان پدر

سیاه قلم ابعاد 50*70

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۷۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مریم مکارمی شریفی تکنیک

رنگ روغن-60*40

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مریم مکارمی شریفی شب بارانی

رنگ روغن-70*50

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

معصومه قربانی غروب

غروب دریا-ترکیه

قیمت فروش:

۱۰۰,۰۰۰ تومان

 

احسان زارعی گل ختمی

عمر گل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

احسان زارعی تک درخت

خشکیده تنها

قیمت فروش:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

احسان زارعی کوچه باغ پیر

کوچه باغ پیر

قیمت فروش:

۱۰۰,۰۰۰ تومان

 

عباس خلیلی فر منظره

بدوش شرح

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

عباس خلیلی فر سمند

بدون شرح

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مریم مجدی بهار

بهار

قیمت فروش:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

مریم مجدی آفتابگردان

آفتابگردان

قیمت فروش:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

فرزانه مرادی استاد انتظامی

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرزانه مرادی استاد شجریان

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

لیدا شرقی سبد گل

سبد گل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

زهره رنجبرکبوترخانی نگهبان

اندازه 40*50

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

زهره رنجبرکبوترخانی هفت سین

نقاشی وبرجسته کاری روی سرامیک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

محمد کامران Big Bang Theory

Digital Painting

قیمت فروش:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

محمد کامران شوریدگی

Digital Painting

قیمت فروش:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

محمد کامران هُدهُد

Digital Painting

قیمت فروش:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

 

مهسا جولاییان ديوار كاه گلي

رنگ روغن - سبك رئال -سايز50*70

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۳۸۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فاطمه کاظمی نمین معبد اناهيتا

عكس تخته شاسي سايز: ٥٠*٧٠

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

محمد کامران عدم

Photography

قیمت فروش:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

 

محبوبه مهربان لیلی و مجنون

بدون موضوع

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مهدیه النجری سیمرغ

بدون موضوع

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

عباس خلیلی فر سمند

بدون شرح

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

بهناز طالبی دست خط خدا

دست خط خدا

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید