تا 500,000

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
169 رکورد
آرزو شمس بدون شرح

بدون شرح

قیمت فروش:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

مهسا نوروزی درب کهنه به جا مانده از دوران قدیم

شهر ری - برج طغرل

قیمت فروش:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

آرزو شمس رنگارنگ

رنگارنگ

قیمت فروش:

۱۰۰,۰۰۰ تومان

 

صالح اسلامی موید مرداب زیبا

مرداب ـ استانه اشرفیه

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

صالح اسلامی موید امید به زندگی

جنگل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

صالح اسلامی موید غروب

غروب افتاب ـ شمال ایران

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۵۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

معصومه قربانی مرداب

جنگل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

معصومه قربانی استتار

جنگل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

معصومه قربانی کلبه های بند انگشتی

ترکیه

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

صالح اسلامی موید ترس

جنگل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرید قایدی قالینی مزرعه سبز

گردآوری فرید قایدی ......ا...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرید قایدی قالینی محیا

..........گرد آوری فرید قایدی...... حجت بیات

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبا معمر گل افتاب گردان

متجلی روح زندگی

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مهدي نامورمطلق gole bahar

رنگ روغن بر بستر چوب

قیمت فروش:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سارا حقیقی بدون عنوان

-

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مهدي نامورمطلق دو پرنده

رنگ روغن بر روی چوب

قیمت فروش:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

سونا سیف زاده خیابان

رنگ روغن

قیمت فروش:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

سونا سیف زاده خانه ای در دهکده

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سهیل بشیری سکوت بی انتها

منطقه ی توریستی تالش گیلان

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سونا سیف زاده مزرعه

رنگ روغن سبك امپرسيون

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سونا سیف زاده ایستگاه راه آهن

اسكيس آب رنگ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سهیل بشیری کلاه فرهنگی رشت

این اثر در بارش برف شهرستان رشت در سال 95 گرفته شده است

قیمت فروش:

۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

سبیده براتی غم

رئال - رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبیده براتی ساحل مادر

رئال - رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبیده براتی به صرف چای

رئال - رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید