تا 500,000

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
169 رکورد
سبیده براتی رویا

رئال - رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سبیده براتی آشنایی غریب

رئال - رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سهیل بشیری باران ابر

آتشفشان خاموش درفک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

مریم اخلاق خواه دوست

آبرنگ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

گل آرا توکلیان صورت و ماه

رنگ روغن

قیمت فروش:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

گل آرا توکلیان غمگین

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آزاده قلی نژاد black girl

سایز اثر : 35*25

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آزاده قلی نژاد osean

سایز اثر : 30*25

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آزاده قلی نژاد مرد سیبیل

سایز اثر : 30*30

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آزاده قلی نژاد pink girl

سایز اثر : 70*50

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آزاده قلی نژاد کلبه

سایز اثر : 40*30

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آزاده قلی نژاد cigarette

سایز اثر : 70*70

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آزاده قلی نژاد دختری با مرارید سفید

سایز اثر : 30*25

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آزاده قلی نژاد دختر عینکی

سایز اثر : 20*20

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

آزاده قلی نژاد آفتابگردان

سایز اثر : 40*30

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

الهه حیرانی ديوان حافظ

رنگ روغن ابعاد 45*35

قیمت فروش:

۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

الهه حیرانی غروب زمستان

رنگ روغن ابعاد 40*50 معرف خانم ليلا بابائي

قیمت فروش:

۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

آرزو شمس چهره

چهره

قیمت فروش:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

هديه قلي زاده رقص سماع

تكنيك رنگ روغن مي باشد. .سايز٧٠/٧٠

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید