مرتب سازی با
نمایش
7 رکورد

عنوان اثر: متروکه ( محمدرضا حیدری )

آبرنگ ۱۳۰ در ۸۰ سانتیمتر همراه با قاب

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

1,207,827 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۱۱ دی, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: سرو ناز ( لیلی دریادار )

رنگ و روغن روی بوم ۵۰ در ۹۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

13,068,999 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۱۱ دی, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: بمب ( مملی دریا )

هیچ توضیح خاصی ندارد!

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

2,100,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۱۱ دی, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: رقص در تاریکی ( صوفی فیروزی )

تکنیک : رنگ روغن روی مقوا ابعاد : 45*65

قیمت فروش:

1,000,000 تومان