مرتب سازی با
نمایش
41 رکورد

عنوان اثر: نوروز ( بامداد احمدپور )

رنگ و روغن روی بوم ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

1,490,000 تومان

 

 

عنوان اثر: حسرت ( صوفی فیروزی )

تکنیک اثر کنته روی مقوای رنگی ابعاد 50*70

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: درخت حاجت ( صوفی فیروزی )

تکنیک: کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 50*70

قیمت فروش:

1,300,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص سرخ ( صوفی فیروزی )

تکنیک : کنته رنگی روی مقوا ابعاد : 30*50

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: رقص در تاریکی ( صوفی فیروزی )

تکنیک : رنگ روغن روی مقوا ابعاد : 45*65

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: کودکی ( صوفی فیروزی )

تکنیک : کنته روی مقوا ابعاد : 40*60

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

عنوان اثر: بازمانده ( صوفی فیروزی )

تکنیک:کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 60*40

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: نوازنده ( صوفی فیروزی )

استاد فرهنگ شریف تکنیک کنته روی مقوای رنگی ابعاد: 50*70

قیمت فروش:

1,800,000 تومان

 

 

عنوان اثر: روح زن ( Tayebeh Arabian )

تلنیک: آکرولیک ابعاد: 100x100

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,300,000 تومان

1,300,000 تومان

به پایان رسید

جمعه,۱۱ خرداد, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: ققنوس ( شهلا خسروانجم )

نقاشی برروی چوب - مینیاتور نوین

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

1,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

2,000,000 تومان

2,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: فرشته رحمت ( فرزانه مرادی )

منیاتور - تکنیک گواش و آبرنگ

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

1,000,000 تومان

1,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

1,200,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

1,500,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: چهارگوشه ( تینا دلنوازی )

از مجموعه چهارگوشه ابعاد 100 در 70

قیمت فروش:

1,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: چهارگوشه ( تینا دلنوازی )

از مجموعه چهارگوشه ابعاد 100 در 70

قیمت فروش:

1,000,000 تومان