مرتب سازی با
نمایش
8 رکورد

عنوان اثر: شکارگاه ( مهسا ابراهیم زادگان )

رنگ و روغن روی بوم ۱۰۰ در ۷۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

990,000 تومان

 

 

عنوان اثر: عاشقانه ( مرتضی فرشباف )

رنگ و روغن روی بوم ۷۰ در ۱۱۰ سانت با قاب زینتی

قیمت فروش:

1,100,000 تومان

 

 

عنوان اثر: سرخ مشق ( محمد ثقفی )

رنگ و روغن روی بوم ۱۱۰ در ۵۰ سانت بدون قاب

قیمت فروش:

790,000 تومان

 

 

عنوان اثر: بز ایرانی ( صدف احمدی )

رنگ آکرلیک روی بوم ۱۱۰ در ۸۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

2,000,000 تومان

 

 

عنوان اثر: نوروز ( تیرداد احمدی )

رنگ و روغن روی بوم ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر بدون قاب

قیمت فروش:

1,490,000 تومان

 

 

عنوان اثر: بختاورد ( سعید محبوبی )

رنگ و روغن روی بوم ۱۰۰ در ۷۰ سانتیمتر همراه با قاب معلی

قیمت فروش:

1,290,000 تومان

 

 

عنوان اثر: روستا ( علی تاجیک )

رنگ و روغن روی بوم ۱2۰ در ۷۰ سانتیمتر همراه با قاب مشکی ساده

قیمت فروش:

2,100,000 تومان

 

 

عنوان اثر: متروکه ( محمدرضا حیدری )

آبرنگ ۱۳۰ در ۸۰ سانتیمتر همراه با قاب

قیمت فروش:

2,990,000 تومان