2,500,000 الی 5,000,000

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
13 رکورد
نيما ميرصمدي كوير ايران

كوير مرانجاب

قیمت فروش:

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

نيما ميرصمدي طلوع خورشيد

درياي مازندران

قیمت فروش:

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

نيما ميرصمدي صبح كوير

كوير مصر

قیمت فروش:

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

الناز مالکی اسب و کودک

اسب

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

نرگس اسدزاده از مجموعه کژدم شماره 1

این اثر برگرفته از سنبل ها و اسطوره های کهن ایرانی و فرهنگ دیرینه ی سرزمین ما...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

نرگس اسدزاده از مجموعه کژدم شماره 2

این اثر برگرفته از سنبل ها و اسطوره های کهن ایرانی و فرهنگ دیرینه ی سرزمین ما...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

محمد هادی درگاهی دختر ساحل

اثر دختر ساحل

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

محمد هادی درگاهی بانوی بلژیک

اثر بانوی بلژیک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

شقایق احمدیان فایت

میکس مدیا 90.90

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سمیرا لشکری روباه

رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

فرید قایدی قالینی آسمان

اثر نقاشی رنگ روغن

قیمت فروش:

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

مهسا جولاییان مرد گل فروش

تابلو رنگ روغن - سبك رئال ابعاد 100*70

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

الناز مالکی درب خانه ما

سایز 100*70 تکنیک رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید