مرتب سازی با
نمایش
13 رکورد

قیمت فروش:

3,500,000 تومان

 

 

قیمت فروش:

3,500,000 تومان

 

 

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,000,000 تومان

3,000,000 تومان

به پایان رسید

دوشنبه,۲۵ دی, ۱۳۹۶ ۱۵:۲۸ ب.ظ

عنوان اثر: از مجموعه کژدم شماره 1 ( نرگس اسدزاده )

این اثر برگرفته از سنبل ها و اسطوره های کهن ایرانی و فرهنگ دیرینه ی سرزمین ما...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,000,000 تومان

3,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: از مجموعه کژدم شماره 2 ( نرگس اسدزاده )

این اثر برگرفته از سنبل ها و اسطوره های کهن ایرانی و فرهنگ دیرینه ی سرزمین ما...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,000,000 تومان

3,100,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,000,000 تومان

3,000,000 تومان

به پایان رسید

سه شنبه,۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

4,500,000 تومان

4,500,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,000,000 تومان

3,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,000,000 تومان

3,000,000 تومان

به پایان رسید

سه شنبه,۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت فروش:

3,500,000 تومان

 

 

عنوان اثر: مرد گل فروش ( مهسا جولاییان )

تابلو رنگ روغن - سبك رئال ابعاد 100*70

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

3,500,000 تومان

3,500,000 تومان

به پایان رسید

سه شنبه,۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

5,000,000 تومان

5,000,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ