5,000,000 الی 10,000,000

پیشنهاد در آثار هنری معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان برجسته آسیایی مانند تاکاشی موراکامی، آی ویوی، یوشیموتو نارا، هیراشی سوگیموتو و بیشتر.

تعداد:
7 رکورد
الناز مالکی منظره 4

تکنیک رنگ روغن روی بوم

قیمت فروش:

۶۵۰,۰۰۰ تومان

 

شقایق احمدیان بزرگوار

سایز اثر 150.150 میکس مدیا بر روی بوم دیپ امضا گوشه تابلو بر روی حاشیه و پش...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سمیرا لشکری کائنات

کار روی چرم بز اکرلیک

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

سمانه احسانی نیا هنری

ٱثار فوق به علت خاص بودن شرایط هنرمند دارای قیمت خاص میباشند

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

الناز مالکی درب خانه ما

سایز 100*70 تکنیک رنگ روغن

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

الناز مالکی کوچه باغ

سایز 70*90 تکنیک رنگ روغن برجسته کاری شده

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید

الناز مالکی باغ و رود

سایز 80*100تکنیک رنگ روغن برجسته کاری شده

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

به پایان رسید