مرتب سازی با
نمایش
7 رکورد

عنوان اثر: منظره 4 ( الناز مالکی )

تکنیک رنگ روغن روی بوم

قیمت فروش:

650,000 تومان

 

 

عنوان اثر: بزرگوار ( شقایق احمدیان )

سایز اثر 150.150 میکس مدیا بر روی بوم دیپ امضا گوشه تابلو بر روی حاشیه و پش...

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

10,000,000 تومان

10,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

9,000,000 تومان

9,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: هنری ( سمانه احسانی نیا )

ٱثار فوق به علت خاص بودن شرایط هنرمند دارای قیمت خاص میباشند

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

10,000,000 تومان

10,000,000 تومان

به پایان رسید

یکشنبه,۱۲ فروردین, ۱۳۹۷ ۰۰:۰۰ ق.ظ

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

5,000,000 تومان

5,000,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: کوچه باغ ( الناز مالکی )

سایز 70*90 تکنیک رنگ روغن برجسته کاری شده

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

7,000,000 تومان

7,000,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ

عنوان اثر: باغ و رود ( الناز مالکی )

سایز 80*100تکنیک رنگ روغن برجسته کاری شده

قیمت شروع:

پیشنهاد فعلی:

پایان مزایده:

6,500,000 تومان

6,500,000 تومان

به پایان رسید

پنجشنبه,۱۰ اسفند, ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ق.ظ